Debasish Parashar:Translated into Afrikaans

Two poems by Debasish Parashar:

QnAwfrYg_400x400

 

Love in Less

 

I had never believed
love
could be expressed
in a haiku
or a short poem

precise
like a wink

social
like senses

multiple
like a word

Then I loved
and
thank god
I realized
no need
for love
to be a gaze
if profound
like a glimpse.

© Debasish Parashar

 

(Afrikaans Translation)

Liefde in die Minderheid

Ek het nooit geglo
liefde
kon uitgebeeld word
in `n haiku
of `n kort gedig

presies
soos `n oogwink

sosiaal
soos sintuie

meervoudig
soos `n woord

Tot ek self
liefde ondervind het
en
dank God dat
ek besef het
dat liefde nie
aangestaar hoef
te word nie as
dit diepgaande is
soos `n kykie…

© Don Beukes 2018

 

 

Keep a Vigil With the Corpses

(In recent times, there has been a sudden spike in the number of dead bodies found in the Satluj in Punjab, India. There has been a simultaneous rise in the number of farmer suicides in Punjab’s Green revolution belt.)

 

Kisans of Malwa

Stripped of time
Mutilated by dogs
Swim along blue Satluj
Trapped and checked
By sluicegates of progress
And hopes of Bhakra
Bhakra of dams and dreams!
Keep a vigil over the corpses.

Bulla Shah weeps in silence
Writes a chronicle of horror
On the corpses
And pleads
To keep a vigil for the corpses

Punjab of five Nadiya
My newfound love!
Oh Punjab! How green you were!
Hopes for the hungry
Bullets for others
Blossomed with a Green revolution
Food,fertility and foreign relations
Then why?
Why the blue turns red with the Green?
I know it all
On a windy Punjab night
Moonlit and blue
A corpse (or a Kisan?) from Malwa
Confessed volumes of your infidelity!
You know what?
Keep a vigil over the corpses.

I have heard
Chronicles of many corpses
Some living, some dead
With meagre land
Jobless vagabonds
Futile labor
Small and marginal
Debt-ridden
Jumped into blue Satluj
(To atleast generate some hydropower!)
Stuck at the sluicegates
Not even suicides
Their transparent bodies
Faithless
Undetected by underwater cameras
Spoke of Rights and wrongs and…?
You know what?
Keep a vigil over the corpses
Technology is inadequate
Just for a change
Keep a vigil with the corpses
Keep a vigil for the corpses.
(Kisan-Farmer, Nadiya-Rivers)

© Debasish Parashar

 

(Afrikaans Translation)

Hou `n Nagwaak oor die Lyke

( In onlangse tye was daar `n skielike toename in die getal dooie liggame wat gevind was in die Satlej in Punjab, Indië. Daar was ook `n gelyktydige verhoging in die getal plaas selfmoorde in Punjab se groen rewolutionêre gordel)

 

Kisans van Malwa
gestroop van tyd
verskeur deur honde
swem saam met blou Satluj
Vasgevang en geïnspekteer
deur sluishekke van vooruitgang
en hoop van Bhakra
Bhakra van damme en drome!

Hou `n nagwaak oor die lyke.

Bulla Shah huil in stilte
Skryf `n kroniek van gruwel
op die lyke
en pleit
om `n nagwaak te hou vir die lyke

Punjab van vyf Nadiya
My nuutgevonde liefde!
O Punjab! Hoe groen jy eens was!
Hoop vir die uitgehongerde
Koeëls vir die res het
geblom met `n groen rewolusie
Kos vrugbaarheid en buitelandse
verhoudings, hoekom dan?
Hoekom die blou rooi word
met die groen?

Ek ken dit alles
op `n winderige Punjab
maanverligte aand
en blou
`n Lyk ( of `n Kisan?) van Malwa
het volumes getuig van jou
ontrouheid!
Weet jy wat?
Hou `n nagwaak oor die lyke.

Ek het stories gehoor
van baie lyke , sommige lewend
andere dood, met karige land
werklose boemelaars
vergeefse arbeid,
Klein en effens –
Skuldbelaai
Gespring in blou Satluj
(Om ten minste `n bietjie hidrokrag te genereer!)
Vasgevang in die sluishekke
nie eens selfmoorde
Hulle deurskynende liggame
Geloofloos
Ongemerk deur onderwater kameras
Gepraat van regte en onreg en…?
Weet jy wat?
Hou `n nagwaak oor die lyke
Tegnologie is onvoldoende
Net vir `n verandering –

Hou `n nagwaak met die lyke
Hou `n nagwaak vir die lyke
(Kisan-Farmer, Nadiya-Rivers)

© Don Beukes 2018

 

QnAwfrYg_400x400

 

Debasish Parashar : Bio
Debasish Parashar is a Creative Entrepreneur, Singer/Musician, Lyricist and Multilingual Poet based in New Delhi, India. He is an Assistant Professor of English literature at the University of Delhi. Parashar is the Founder & Editor-in-Chief of Advaitam Speaks Literary journal. His debut song ‘Pamaru Mana’ from his debut EP ‘Project Advaitam’ under his Band name DEV.advaitam has hit the internet in January, 2018. His write-up on Majuli has been listed amongst top 100 online #worldheritagesites stories globally in May 2016 by Agilience Authority Index. His literary works have appeared in Sentinel Literary Quarterly, Enclave/Entropy, Praxis magazine, Expound, Indiana Voice Journal, Asian Signature, Five2One, Mused, Gazeta National (Albanian translations), Muse India, The Australia Times and elsewhere. Parashar has been (or will be) translated into Albanian, Persian, Assamese, Serbian, Afrikaans, Indonesian and many other languages. Debasish’s works are featured in international anthologies such as ‘Where Are You From ?’ (English/Persian) (New York), ‘Apple Fruits of An Old Oak’ (U.S.A), ‘22 Wagons’ (Serbian) and ‘Dandelion in a Vase of Roses’ (U.S.A).

To know more about him :

http://debasishparashar.strikingly.com/

https://debasishparashar.wordpress.com/

https://www.pw.org/content/debasish_parashar

For Advaitam Speaks Literary Journal :

https://advaitamspeaksliterary.wordpress.com/

https://issuu.com/advaitamspeaksliterary

For his recent release and upcoming songs SUBSCRIBE to:

https://www.youtube.com/channel/UCsdEMHqOVgjAcn6JFzMSWzw?view_as=subscriber

https://itunes.apple.com/in/album/pamaru-mana-single/1339196541

https://www.saavn.com/s/song/assamese/Pamaru-Mana/Pamaru-Mana/OVpSASFRfl4

 

don-beukes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s