HEATH BROUGHER TRANSLATED into AFRIKAANS


Who is Heath Brougher?

Heath Brougher is Editor in Chief of Concrete Mist Press as well as Poetry Editor for Into the Void Magazine, winner of the 2017 and 2018 Saboteur Awards for Best Magazine. He received the 2018 Poet of the Year Award from Taj Mahal Review and is a multiple Pushcart Prize and Best of the Net nominee. His most recent collections are “Change Your Mind” (Alien Buddha Press, 2019) and “Bleeding Backwards” (Diaphanous Press, 2019).POEMS

I Wonder

Why doesn’t
anyone ever
wake up?

© Heath Brougher

(Translation)

Ek Wonder

Hoekom
skrik niemand
ooit wakker nie?

© Don Beukes


Self-Consumption

I walked
to the edge
of the pond,
knelt down
and looked
at the reflection
staring right back
at me.

I cupped
my hands,
dipped them
in the water,
and took
a sip
of my
Self.

© Heath Brougher

(Translation)

Self-Verbruik

Ek het
na die rand
van die dam
geloop,
neergekniel
en na die
refleksie gekyk
wat my stip
teruggestaar het.

Met bakhande
gedoop in
die water
het ek
‘n teug
geneem
van my
Self

© Don Beukes


My Life Severely Boiled Down

I saw the light that blinded most.
I found the Great Spiral and Understood it.
I grew the spidery cyst on my brain.
I withstood the jagged jibes and jokes of daily Suburban scum.
I cold-turkeyed every substance my body ever became addicted to.
I brought my Self to the point of not even needing a prop.
I induced this 12-year hermitage. I cultivated my own Intellect.
My own Self. I saw the falsity among the masses
and the insanity of society as it robotically called ME insane.
I tapped into realms of Truth to the point where it was virtually useless
for me to even talk to another person since I was on such a different wavelength.
I took the road less travelled than the road less travelled
and saw the necessity for some conformity
which will probably confuse some people who pseudo-thought
for themselves as it, to them, it was nothing more
than a mindless throwaway mantra.
Then I fell into a dream
with sugar-bum fairies and loud angry counting instead of trippy orchestras.

© Heath Brougher

(Translation)

My Lewe Ernstig Afgekook

Ek het die lig gesien wat meeste verblind het
Ek het die Magtige Spiraal gevind en dit Verstaan
Ek het die spinnekopagtige groeisel op my brein gegroei
Ek het die vlymskerp skimpe en grappe weerstaan van daaglikse voorstedelike skuim
Ek het my onmiddellik onttrek van elke stof wat my liggaam ooit aan gewoond geraak het,
Ek het myself tot die punt gebring waar ek nie eens ‘n stut nodig gehad het nie
Ek het hierdie 12-jaar kluisenaarsbestaan self veroorsaak
Ek het my eie intelligensie gegroei, My eie Self
Ek het die valsigheid tussen die massas gesien en die waansin van die gemmenskap soos dit roboties vir MY mal genoem het,
Ek het uitegereik na ryke van waarheid tot die punt waar dit amper van geen nut was om selfs te praat met nog ‘n persoon, siende dat ek op so ‘n verskillende golflengte was
Ek het die ongekende pad gevat in plaas van die ongekende pad
en die nodigheid gesien vir ‘n bietjie ooreenstemming,
Wat heel moontlik sommige mense deurmekaar sal maak wie valslik vir hulself gedink het, en wedersyds dit aan hulle
Dit was niks anders as ‘n sinnelose weggooi mantra.
Toe val ek binne-in ‘n droom
met suiker-agterstewe feëtjies en harde kwaad aftelling in plaas van kopswaaiende orkeste.

© Don Beukes


Heath’s Books CLICK HERE


Who is Don Beukes?

Don Beukes is a South African and British writer. He is the author of ‘The Salamander Chronicles’ (CTU) and ‘Icarus Rising-Volume 1’ (ABP), an ekphrastic collection. He taught English and Geography in both South Africa and the UK. His poetry has been anthologized in numerous collections and translated into Afrikaans, Persian, French and Albanian. He was nominated by Roxana Nastase, editor of Scarlet Leaf Review for the ‘Best of the Net’ in 2017 as well as the Pushcart Poetry Prize (USA) in 2016. He was published in his first SA Anthology ‘In Pursuit of Poetic Perfection’ in 2018 (Libbo Publishers) and his second ‘Cape Sounds’ in 2019 (Gavin Joachims Publishing). He is also an amateur photographer and his debut Photographic publication appeared in Spirit Fire Review in June 2019. His new book, ‘Sic Transit Gloria Mundi’/Thus Passes the Glory of this World’ is due to be published by Concrete Mist.

Don Beukes es un escritor sudafricano y británico. Es el autor de ‘The Salamander Chronicles’ (CTU) y ‘Icarus Rising-Volume 1’ (ABP), una colección de ekphrastic. Él enseñó inglés y geografía en Sudáfrica y el Reino Unido. Su poesía ha sido antologizada en numerosas colecciones y traducida al persa, francés y albanés. Fue nominado por Roxana Nastase, editora de Scarlet Leaf Review por “Best of the Net” en 2017, así como por el Premio Pushcart Poetry en 2016. Fue publicado en su primera Antología de SA “En busca de la perfección poética” en 2018 ( Editores Libbo) y su segundo ‘suena de cabo’ en 2019 (Gavin Joachims Publishing). También es un fotógrafo aficionado y su publicación fotográfica debut apareció en Spirit Fire Review en junio de 2019.

Poète / Écrivain sud-africain et britannique, Don Beukes est l’auteur de Salamander Chronicles (CTU) et Icarus Rising Volume 1 (ABP), un recueil de poèmes ekphrastique.Il a enseigné l’anglais et la géographie en Afrique du Sud et au Royaume Uni. Ses poèmes ont été publiés dans plusieurs anthologies et traduits en afrikaans, persan, français et albanais. Il a été nominé pour le Best of the Net en 2017 et pour le prix Pushcart 2016 (USA) par Roxana Nastase, l’éditrice de Scarlet Leaf Review. La première anthologie sud- africaine figurant sa poésie fut In Pursuit of Poetic Perfection (Editions Libbo) en 2018 et la deuxième, Cape Sounds (Gavin Joachims Publishings) en 2019. Il est aussi photographe amateur et ses photos ont été publiées dans le Spirit Fire Review en juin 2019.

Don’s Books Global CLICK HERE

Don’s Books SOUTH AFRICA Click Here!