Afrikaans

Hierdie blad sal gedigte en fiksie tentoonstel van myself en genooide skrywers, asook vertalings deur myself van internasionale skrywers. Kontak my asseblief as jy jou werk hier wil laat verskyn.

This page will feature poetry and fiction in AFRIKAANS with work from my own collection and invited poets who write in Afrikaans, as well as translations by myself of international writers.

Hier volg my eerste gedig voor enige van my werk gepubliseer was.

Bekendstelling

My naam is

Salamander

gedigte

ongepubliseerd

my woorde brand

en woed

soos geen ander

my kleur laat my

verbouereerd –

Talent ewig

onversteurd.

bekendstelling

Copyright © Don Beukes